Istraživanje i inovacije

Pronalazački talenat

Feliks Hofman (Felix Hoffmann), Vilhelm Rol (Wilhelm Roehl), Hans Andersag (Hans Andersag), Valter Kikut (Walter Kikuth), Gerhard Domag (Gerhard Domagk), Oto Bajer (Otto Bayer), Herman Šnel (Hermann Schnell), Fridiriš Bosert (Friedrich Bossert), Vulf Vater (Wulf Vater) su naučnici i istraživači čija imena su obeležili istoriju.

Felix Hoffmann, Gerhard Domagk und Hermann Schnell
Felix Hoffmann, Gerhard Domagk, Hermann Schnell

Navedeni naučnici su odgovorni za nove izume koji su promenili lice medicine, hemije i razvoja materijala: Aspirin™, Germanin™, Resochin™, sulfonamidi, poliuretane, Makrolon™ i Adalat™.

Svi ovi izvanredni naučnici imaju nešto zajedničko - stvorili su i održali reputaciju Bayera kao kompanije posvećene inovaciji. Bayer ima snažnu obavezu prema toj tradiciji.
                                                       
Inovacija igra bitnu ulogu u rešavanju globalnih problema kao što su pružanje zdravstvene nege ili organizovanje ishrane za rastuću svetsku populaciju uz očuvanje prirodnih resursa u stalnom opadanju. Inovacija je odgovor na ove izazove ali i ključ za pokretanje budućeg rasta u Bayeru.

Saznajte više o inovacijskoj kompaniji na putu kroz svet istraživanja u Magazinu "Research".