Istraživanje i inovacije

Istraživanje u Bayeru

Inovacije i veštine naših zaposlenih čine temelj uspeha naše kompanije. Podstičemo inovacije stalnim razvojem novih molekula, tehnologija i poslovnih modela u našim istraživačkim centrima.

Ulažemo u istraživačke i razvojne projekte, razvijamo naše zaposlene i proširujemo naše područje poslovanja akvizicijama ili saradnjom sa spoljnim partnerima. Jačanje naše sposobnosti za razvoj inovacija omogućuje nam suočavanje sa izazovima današnjeg vremena i postizanje profitabilnog korporativnog rasta.

Važnost globalnog umreživanja i saradnje, kako među sektorima našeg kompanije tako i sa drugim kompnijama i organizacijama, postepeno je sve veća. Stoga naši sektori za biološke nauke  iz divizija HealthCare i CropScience posebno blisko sarađuju. Očekujemo da će zajednički istraživački projekti i zajednička upotreba tehnoloških platformi podstaći inovacije za boljitak zdravlja ljudi, životinja i biljaka. Uz to, istraživački projekti sa partnerima iz područja nauke i ekonomije čine ključni sastavni deo naše inovacijske strategije. Saradnja i udruživanje sa vodećim univerzitetima, javnim istraživačkim institutima i partnerskim kompanijama nadopunjena je nabavom ideja iz mnoštva, inkubatorima kao što je CoLaborator™ u SAD-u, kao i  naučnim mrežama u novim regionima kao što je Azija. Koristeći otvoreni pristup inovacijama dolazimo do eksternog inovacijskog potencijala.

Uz snažno i efikasno istraživanje i razvoj, međunarodnu mrežu partnera, ali i naš fokus na područja i tržišta rasta, postavljamo temelje za budući uspeh Bayera. Naše aktivnosti su usmerene prema potrebama naših klijenata što je u skladu sa misijom „Bayer: Science For A Better Life“.

Detaljne informacije o aktivnostima istraživanja i razvoja svake od divizija dostupne su na Bayer HealthCare i Bayer CropScience.