Zaposleni u kompaniji Bayer

Bayer je globalna kompanija koja svojim zaposlenima nudi odlične mogućnosti.

U fiskalnoj 2017. godini, Grupa je imala oko 99,800 zaposlenih i promet od 35,0 milijardi evra.

Uspeh naše kompanije pripisujemo znanju, veštinama i predanosti naših zaposlenih. Upravo njihov talenat za invenciju i spremnost na konstantan razvoj osiguravaju naš globalni imidž inovativne kompanije. Pomenuta orijentacija jasno je izražena u našem brend sloganu: „Passion to innovate/ Power to change“, ova rečenica jasno oslikava ponudu, ali i očekivanja Bayer Grupe od svojih zaposlenih.

Talenat kao ključ uspeha

U politici zapošljavanja, Bayer stremi da privuče najbolje i najtalentovanije ljude širom sveta, sa ciljem da zaposlene zadrži u kompaniji na duži vremenski period.

Sve trenutno dostupne radne pozicije u okviru Bayer kompanije pronađite na našem globalnom portalu za zapošljavanje.

Unapređenje znanja i rukovodilačkih veština

Negovanje sposobnosti naših zaposlenih, njihovih talenata i izuzetnosti, ključni je faktor budućeg uspeha Bayer Grupe. Održivi razvoj, kao i uspeh u radu i istraživanju kompanije mogući su samo uz podizanje okruženja u kojem zaposleni optimalno koriste svoje talente i doprinose u stvaranju inovativnih rešenja. Upravo zato aktivno podstičemo učenje tokom celog života kao deo naše filozofije ljudskog razvoja. Naš cilj je da ohrabrimo i pokrenemo sve zaposlene na neprekidno usavršavanje znanja i sposobnosti tokom napredovanja u karijeri.

Osnova naše politike ljudskih resursa je potraga za talentima na nivou cele Grupe. Upravljanje ljudskim resursima u kompaniji Bayer obuhvata mere i alate potrebne za unapređenje profesionalnog i ličnog razvoja zaposlenih. Zahvaljujući velikoj raznovrsnosti poslovnih aktivnosti, Bayer je stalno u prilici da svojim zaposlenima ponudi nove prilike u okviru Grupe. Poslovne mogućnosti i otvorena radna mesta, (među kojima su i seniorske menadžerske pozicije), oglašavaju se putem globalne interne platforme.

Broj zaposlenih u kompaniji Bayer po divizijama, Dec. 31, 2017

Raznovrsnost i internacionalnost

Raznolikost u strukturi zaposlenih presudna je za buduću konkurentnost kompanije i ima značaj u odabiru menadžmenta unutar Grupe. Raznolikost olakšava razumevanje transformacija na tržištu kao i promena u potrošačkim grupama, i omogućava nam da pristupimo široj bazi talentovanih radnika. Naša opredeljenost za diverzitet pomaže nam da iskoristimo sposobnost zaposlenih za inovaciju i rešavanje problema, uobičajeno povezanih sa visokom kulturnom raznolikošću unutar kompanije.

Balans života i rada

Životna usmerenja naših zaposlenih su različita. Upravo iz tog razloga, kompanija Bayer svojim radnicima širom sveta nudi veliki broj modela zapošljavanja, kako bi svakom angažovanom pojedincu omogućila da pronađe uravnotežen odnos poslovnog i privatnog života. Budući i sadašnji zaposleni uživaju fleksibilno radno vreme kao i podršku u brizi o deci i bližnjima. Prilagodljivo radno vreme smatramo vrlo važnim delom politike Bayer kompanije. Bayer u svom katalogu radnih mesta ima veliki broj fleksibilno organizovanih pozicija širom sveta, i kvalitetom svoje ponude u oblasti organizacije rada značajno nadilazi zakonom propisane norme.

Kompenzacije i naknade zaposlenima

Kada su kompenzacije zaposlenima u pitanju, Bayerova filozofija temelji se na LIFE vrednostima. Osnovna plata koja odražava efikasnost i odgovornost, bazirana je i na elementu uspeha kompanije i podrazumeva dodatne beneficije. Na ovaj način stremimo da našim zaposlenima pružimo uslove rada koji omogućavaju sigurnost i visok nivo pouzdanosti. Povišice su zasnovane na stalnom korigovanju parametara i zbog toga su uporedive na međunarodnom nivou. Veliki značaj pridajemo ravnopravnosti polova, kada je u pitanju visina zarade, i naše kompenzacije širom sveta projektovane su sa idejom ravnopravnosti na umu. Sistem obaveštavanja zaposlenih o visini kompenzacija organizovan je na transparentan način.