Rukovanje i načela

Sistem unutrašnje kontrole i upravljanja rizicima

Bayer ima postavljen sistem unutrašnje kontrole i upravljanja rizicima. Pod njim su širom Grupe definisane i primenjene odgovarajuće strukture i procesi u vezi sa računovodstvom i finansijskim izveštavanjem. Ovaj je sistem osmišljen tako da garantuje pravovremeno, ujednačeno i precizno računovodstvo za sve poslovne procese i transakcije.

On osigurava poštovanje pravila statuta, računovodstvenih standarda i standarda finansijskog izveštavanja kao i unutrašnje računovodstvene direktive, koja je obavezujuća za sve kompanije uključene u konsolidovana finansijska izveštavanja. Neprestano se analiziraju važnost i posledice bilo kakvih izmena zakona, računovodstvenih standarda ili finansijskog izveštavanja i drugih izveštaja na konsolidovane finansijske izveštaje, te se u skladu sa tim ažuriraju direktive i sistemi Grupe.

Osim definisanih kontrolnih mehanizama kao što su kompjuterski i ručni procesi usklađivanja, osnovni principi sistema unutrašnje kontrole uključuju i odvajanje funkcija kao i poštovanje direktiva i operativnih procedura. Računovodstvo i proces finansijskog izveštavanja za Bayer Grupu vodi Sektor za računovodstvo i kontrolu Grupe.