Saradnja sa zdravstvenim radnicima

Kako kompanija Bayer sarađuje sa zdravstvenim radnicima

Farmaceutske kompanije i zdravstveni radnici sarađuju na nizu aktivnosti u oblasti predkliničkih i kliničkih istraživanja, kao i kliničke prakse u cilju poboljšanja rezultata lečenja.

Zdravstveni radnici koji su u kontaktu sa pacijentima poseduju stručno znanje o bolestima i načinima njihovog lečenja. Ova saradnja sa zdravstvenim radnicima doprinosi unapređenju nege pacijenata, mogućnostima i ishodima za lečenje.

Primer saradnje: Klinička istraživanja –važnost novih lekova

Kompanija Bayer smatra da  udruživanje znanja i stručnosti farmaceutske industrije, zdravstvenih radnika i istraživača doprinosi boljem razumevanju bolesti i mogućnosti da razvijemo nove i efikasnije lekove. Lekari i ostali zdravstveni radnici obavljaju klinička istraživanja u skladu sa protokolom, prema odobrenju nadležnih zdravstvenih i regulatornih organa, nadzornih odbora ustanova i etičkih komiteta. Zdravstveni radnici su zaduženi za prikupljanje podataka u kliničkim istraživanjima jer predstavljaju primarni kontakt sa ispitanicima. Za uloženu stručnost i vreme zdravstvenih radnika i zdravstvenih ustanova tokom kliničkog ispitivanja potrebna je naknada.

Saznajte više o kliničkim istraživanjima više >

Primer saradnje: Podrška edukaciji zdravstvenih radnika

Kompanija Bayer razvija inovativne lekove. Nove vrste terapije moraju se predstaviti i objasniti zdravstvenim radnicima, kako bi se obezbedila njihova odgovorna upotreba. Kompanija Bayer podržava edukaciju zdravstvenih radnika na kongresima i obukama. Na taj način olakšavamo zdravstvenim radnicima pristup najnovijim medicinskim istraživanjima, kako bi mogli  da propisuju najadekvatnije vidove terapije svojim pacijentima. Tako ispunjavamo svoju obavezu podrške pravilnoj upotrebi lekova. Naučni događaji predstavljaju samo jedan od vidova edukacije lekara.

Linkovi