Profil i organizacija

Crop Science

Zbog sve rastuće svetske populacije i ograničene količine obradivih površina, važno je da proizvodnja dovoljne količine hrane bude moguća .Ovo je jedan od ciljeva Crop Science divizije, koja posluje u područjima zaštite bilja, semena kao i područjima nepoljoprivrednih primena.