Profil i organizacija

Nazivi | Cifre | Činjenice

Bayer je inovativna kompanija sa tradicijom dugom više od 150 godina i ključnim delatnostima u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Svojim inovativnim proizvodima doprinosimo pronalaženju rešenja za neke od većih izazova našeg vremena.  Svetska populacija koja sve više raste i stari  zahteva poboljšanu medicinsku negu i odgovarajuće snabdevanje hranom. Bayer poboljšava kvalitet života ljudi tako što radi na prevenciji, olakšavanju i lečenju bolesti. Mi takođe pomažemo pouzdano snabdevanje visokokvalitetne hrane za ljude, hrane za životinje  i sirovina na biljnoj bazi.

Razvijamo nove molekule za upotrebu u inovativnim proizvodima i rešenjima kako bismo poboljšali brigu o zdravlju. Naše aktivnosti u oblasti istraživanja i razvoja temelje se na dubokom razumevanju biohemijskih procesa u živim organizmima.

Naš cilj je da postignemo i zadržimo vodeću poziciju na našim tržištima, tako što stvaramo vrednost za svoje klijente, interesne grupe i zaposlene. Sa tim ciljem, naša strategija osmišljena je da pomaže rešavanju gorućih izazova sa kojima se suočava čovečanstvo.

Posvećeni smo održivom radu i prihvatamo društvenu i etičku odgovornost kao korporativni građanin, dok u isto vreme uvažavamo interese svih naših interesnih strana. Zaposleni koji imaju strast ka inovacijama imaju mogućnost za odličan razvoj u kompaniji Bayer.

Fokus na Life Science poslovanje

Nakon ekonomskog i pravnog odvajanja naše MaterialScience podgrupe, koje sada posluje pod nazivom Covestro*, Bayer je započeo usmeravanje svog uspešnog razvoja prema isključivo Life Science poslovanju.

Naša Life Science poslovanja zauzimaju vodeće pozicije na inovativnim i rastućim tržištima. Ona zajedno čine jaku, atraktivnu i balansiranu paletu proizvoda koja je otporna na promene u potražnji i moguće rizike.

Prethodna struktura-koja obuhvata strateško rukovodstvo koje upravlja kompanijom i operativnim grupama-zamenjena je integrisanom organizacijom pod okriljem jakog brenda Bayer. Poslovanje kompanije organizovano je u tri divizije- Pharmaceuticals, Consumer Health i Crop Science – i Animal Health poslovnom jedinicom.

Poslovanje nastavlja da bude podržavano od strane korporativnih funkcija, Bayer Business Services i servisne kompanije Currenta, dok je kompanija Technology Services integrisana u  Bayer AG

Organizacija