Politički stavovi

Nanotehnologija

Mnogi stručnjaci nazivaju nanotehnologiju ključnom tehnologijom 21. veka. Kao tehnologija koja je na križištu različitih disciplina, ona čini inovacije i poboljšanje proizvoda mogućim u gotovo svim sektorima industrije, npr. za zaštitu životne sredine, održivo snabdevanje energijom, efikasno korišćenje resursa ili suzbijanje bolesti.

Nanotehnologija može doneti nova svojstva već dobro poznatim materijalima kao što su plastika, disperzije, metali, itd. Na slici su kalupom oblikovani ulošci za farove napravljeni od lagane plastike.

Predviđa se da će nanotehnologija pomoći svetskoj ekonomiji dugotrajnim talasom rasta – poput onog kojeg je u proteklih nekoliko decenija podstakla mikroelektronika. Vlade i Evropska komisija već su prepoznale ovaj potencijal. Mogućnosti koje nude nanomaterijali takođe su prepoznate i od strane šire javnosti. Međutim, neke su interesne grupe više usmerene na moguće rizike po životnu okolinu i zdravlje. Naravno, svi rizici se moraju pomno proučiti i uzeti u obzir, ali ne na način da se  zanemare prednosti koje nude.

Bayer se zalaže za iskorišćavanje prilika koje nudi nanotehnologija, uz istovremeno istraživanje i minimizovanje rizika. Za to nam je potreban otvoren javni dijalog o budućim mogućnostima, transparentne informacije o mogućim rizicima kao i saznanja o tome kako rukovati i koristiti nanomaterijale na siguran način.

  • Političari bi trebalo da  nastave da promovišu inovacije u nanotehnologiji na visokom nivou , uključujući istraživanje o sigurnosti nanomaterijala.
  • Dugoročne, pouzdane i razumljive političke odluke i regulacijski procesi temeljeni na naučnim dokazima krucijalni su za potrošače i industriju. To se posebno odnosi na nanomaterijale.


Odgovoran odnos prema proizvodima i održivost naši su glavni prioriteti. Bayer se iz tog razloga uključio u inicijative hemijske industrije kako bismo zajedničkim naporima osigurali sigurnu proizvodnju i rukovanje nanomaterijalima. Uz to, kompanija značajno doprinosi javno finansiranim projektima o istraživanju sigurnosti u području nanomaterijala, na primer programi Inno.CNT-a , programi CarboSafe i CarboLife Cycle; drugi primeri uključuju CarboTox i NanoGEM.