• Bayer: Science For A Better Life

    Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima životnih nauka (Life Science) : u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede.

Science For A Better Life

Misija i vrednosti

Bayer je svetski priznata inovativna kompanija sa istorijom dugom preko 150 godina. Cilj naših naučnih dostignuća jeste da poboljšamo kvalitet života ljudi. Istovremeno naše inovacije stvaraju osnovu za održivo i profitabilno poslovanje i ključ su za održavanje ili postizanje vodećih pozicija na svim našim tržištima. Naši proizvodi pomažu da se suočimo sa najvećim izazovima današnjice, uključujući i rasteću populaciju, starenje društva i potrebu da efikasno i gde god je moguće, održivo korišćenje prirodnih resursa. više

Zaposleni u kompaniji Bayer

Lokacija