06 Septembar 2016

Nastavljaju se pregovori o preuzimanju Monsanta

Bayer je potvrdio dalje pregovore sa kompanijom Monsanto u vezi sa predloženom transakcijom

Dok ključni termini i uslovi još nisu dogovoreni, Bayer je spreman da  razmotri naknadu od 127,50 dolara po deonici Monsanta samo u vezi sa dogovorenom transakcijom. Nema jamstva da će strane postići dogovor.


Predložena transakcija bila bi podložna regulatornim odobrenjima i drugim uobičajenim uslovima sklapanja poslovanja.  Ključne uslove konačnog dogovora oko transakcije mora da odobri Nadzorni odbor Bayer AG.

Za više informacija posetite: www.advancingtogether.com

 

Bayer: Science For A Better Life

 

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima životnih nauka (Life Science) : u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Njeni proizvodi i usluge su osmišljeni da koriste ljudima i poboljšaju njihov kvalitet života. Istovremeno, Grupa nastoji da stvori vrednost kroz inovacije, rast i veću mogućnost zarade. Kompanija Bayer posvećena je principima održivog razvoja i svojim društvenim i etičkim odgovornostima kao korporativnog građanina. U fiskalnoj 2015. godini, Grupa je imala oko 117.000 zaposlenih i prodaju od 46,3 milijarde evra. Kapitalni izdaci iznosili su 2,6 milijardi evra, a troškovi Istraživanja i razvoja 4,3 milijarde evra. Ove cifre uključuju poslovanje u oblasti visokotehnoloških polimera, koje je fluktuiralo na berzi kao samostalna kompanija pod imenom Covestro 6. oktobra 2015. godine. Za više informacija, posetite www.bayer.com.

 

Izjave koje se odnose na budućnost 

 

Ovo saopštenje može  da sadrži  izjave za javnost zasnovane na trenutnim pretpostavkama i prognozama rukovodstva kompanije Bayer. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktori mogu dovesti do materijalnih razlika između stvarnih i budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije i ovde datih procena. Ovi faktori uključuju i one koji su razmatrani u javnim izveštajima kompanije Bayer, a koji su dostupni na internet sajtu kompanije Bayer www.bayer.com. Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost da ažurira ove izjave za javnost ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojnim tokovima.

 

Dodatne informacije

 

Ovo saopštenje se odnosi na predloženu ponudu kompanije Bayer Aktiengesellschaft ili njenih podružnica („Kompanija Bayer“), za kupovinu svih akcija u opticaju iz paketa običnih akcija, nominalne vrednosti od 0,01 dolara po akciji, kompanije Monsanto, korporacije iz Delavera („Kompanija Monsanto“). Ovo saopštenje nije ni ponuda za kupovinu niti traženje ponude za prodaju akcija kompanije Monsanto. Ovim nije otpočela tenderska ponuda za akcije kompanije Monsanto. Kada bude počela tenderska ponuda za akcije kompanije Monsanto, kompanija Bayer će podneti materijale za tendersku ponudu (uključujući i Ponudu za kupovinu, povezano Propratno pismo i određene druge dokumente koji se odnose na ponudu) Komisiji za hartije od vrednosti i berzansko poslovanje („SEC“) u vezi sa konkretnom tenderskom ponudom. Svi konačni dokumenti koji se odnose na tendersku ponudu biće poslati akcionarima kompanije Monsanto. AKCIONARI KOMPANIJE MONSANTO SE POZIVAJU DA PROČITAJU MATERIJALE U SKLOPU TENDERSKE PONUDE KADA POSTANU DOSTUPNI, JER ĆE ONI SADRŽATI VAŽNE INFORMACIJE O TENDERSKOJ PONUDI KOJE AKCIONARI TREBA DA UZMU U OBZIR PRE DONOŠENJA BILO KAKVE ODLUKE O PONUDI SVOJIH AKCIJA. Akcionari kompanije Monsanto moći će da dobiju besplatne kopije ovih dokumenata (ako i kada je to moguće), kao i drugu dokumentaciju koju kompanija Bayer podnese KHVBP putem internet sajta koji “SEC” održava na stranici www.sec.gov.