10 Avgust 2015

Kompanija Bayer operativno jaka: strateška usredsređenost na Life Science poslovanje

Bayer namerava da se u budućnosti u potpunosti usredsredi na Life Science kompanije – HealthCare i CropScience – a MaterialScience da izvede na berzu kao zasebnu kompaniju. Na taj način Bayer se pozicionira kao vodeća svetska kompanija u području ljudskog, životinjskog i biljnog zdravlja.

U četvrtak, 18.septembra Nadzorni odbor jednoglasno je odobrio planove Upravnog odbora. „Naša je namera da stvorimo dve vrhunske globalne korporacije: Bayer kao kompaniju svetske klase u inovacijama u Life Science području poslovanja, i MaterialScience kao vodeću kompaniju u području polimera", najavio je predsednik Upravnog odbora Bayera dr Marajn Dekers. (Marijn Dekkers) .Rekao je kako obe kompanije imaju odlične izglede za uspeh u svojim industrijama. Očekuje se kako će nivoi zaposlenosti ostati stabilni tokom sledećih nekoliko godina, i globalno i u Nemačkoj.

MaterialScience stiče direktan pristup tržištu kapitala

U poslednjih nekoliko godina Bayerovo težište znatno se pomerilo prema njegovim Life Science delatnostima uz uspešno plasiranje novih farmaceutskih proizvoda, nadolazeće preuzimanje kompanije za bezreceptne proizvode Merck & Co, Inc. u SAD-u, kao i vrlo uspešan razvoj CropScience poslovanja. Cilj je da se nastavi pozitivan razvoj tih delatnosti u budućnosti kroz daljnje investiranje u rast. Nakon redovnog ocenjivanja poslovnog portfolija, Upravni odbor odlučio je da usmeri kompaniju na ova područja. Life Science trenutno već čini oko 70 posto Bayerove prodaje i 88 posto EBITDA pre posebnih stavki.

Izlazak kompanije  MaterialScience na berzu kao zasebne kompanije planira se u sledećih 12 do 18 meseci. Glavni razlog za ovaj potez je da se toj  kompaniji  pruži direktan pristup kapitalu za potrebe budućeg razvoja. Taj pristup više ne može da se na odgovarajući način osigura unutar grupe Bayer zbog znatne potrebe za investicijama Life Science kompanija kako za organski tako i za spoljni rast. Takođe, MaterialScience kao zasebna kompanija može u potpunosti da uskladi svoje organizacijske i procesne strukture i korporativnu kulturu sa vlastitim industrijskim okruženjem i poslovnim modelom.

Bayer će zadržati uravnotežen portfolio

Kompanije buduće grupe Bayer su u 2013. ostvarile su pro forma prodaju od približno 29 milijardi evra. Zapošljavaće gotovo 99.000 ljudi, od toga oko 29.500 u Nemačkoj. Sedište kompanije ostaće u Leverkuzenu.

„Bayer će nastaviti da posluje kao kompanija s atraktivnim i uravnoteženim portfolijom i primarnim naglaskom na organski rast poslovanja", objasnio je Dekers. U tu svrhu, kompanija namerava da poveća svoje istraživačke i razvojne izdatke, selektivno da ojača rano istraživanje na dodirnim tačkama kompanija HealthCare i CropScience kao i da nastavi da vodi uspešnu komercijalizaciju nedavno plasiranih farmaceutskih proizvoda. Tako Bayer očekuje kako će novi lekovi iz područja onkologije, oftalmologije, antikoagulantnog lečenja kao i lečenja plućne hipertenzije imati kombinovani maksimalni godišnji prodajni potencijal od najmanje 7,5 milijardi evra.

MaterialScience kao zasebna kompanija fleksibilnija je pred globalnom konkurencijom

„Čvrsto verujemo da će MaterialScience iskoristiti svoj zasebni status kako bi rasporedio svoje postojeće snage još brže, učinkovitije i fleksibilnije u globalnoj konkurentnoj areni", rekao je Dekers. Strategija i korporativna kultura usklađene s tehnološkim i troškovnim vođstvom, zajedno s mogućnošću donošenja sopstvenih investicionih i portfolijskih odluka, pružiće toj kompaniji najbolje razvojne mogućnosti na vrlo konkurentnom tržištu. Prema rečima Dekersa, to uključuje i direktan pristup tržištu kapitala, tako da u budućnosti neće morati da se takmiči sa Life Science kompanijama za investiciona sredstva.

„MaterialScience je vrlo dobro pozicionirana kompanija koja danas upravlja vrlo modernim, konkurentnim objektima velikih razmera. Kontinuirano smo ulagali u te objekte, čak i u teškim ekonomskim vremenima", istakao je Dekers, pozivajući se na proizvodne pogone na svetskom nivou u Šangaju u Kini, kao i na na novi TDI pogon u Dormagenu u Nemačkoj koji će biti službeno otvoren u decembru. Samo između 2009. i 2013. Bayer je uložio ukupno više od 3,8 milijardi evra u nekretnine, postrojenja i opremu kao i istraživanje i razvoj za kompaniju MaterialScience.

Nakon planiranog izlaska na berzu, MaterialScience biće četvrta najveća hemijska kompanija u Evropi; u 2013. ostvarila je globalnu prodaju veću od 11 milijardi evra (pro forma brojka). Nova kompanija planira da zapošljava globalnu radnu snagu od otprilike 16.800 radnika, uključujući i oko 6.500 u Nemačkoj. Imaće novo ime i identitet sa sedištem u Leverkuzenu.

Bayer: Nauka za bolji život

Bayer je globalna kompanija sa osnovnim delatnostima  u područjima zdravstvene zaštite, poljoprivrede i materijala visoke tehnologije. Kao inovativna kompanija, Bayer postavlja trendove u području nauke. Svrha proizvoda i usluga ove kompanije je da ljudima donesu dobrobit i poboljšavaju kvalitet njihovog života. Istovremeno, Bayer stvara vrednosti kroz inovacije, razvoj i povećanu rentabilnost. Bayer se temelji na načelima održivog razvoja kao i društvenim i etičkim odgovornostima kao korporativni građanin. Tokom fiskalne 2013. godine, u Grupi je radilo 113.200 ljudi, a prodaja je iznosila 40,2 milijarde eura. Investicioni izdaci iznosili su 2,2 milijarde evra, a troškovi za istraživanje i razvoj 3,2 milijarde eura. Za više informacija posetite www.bayer.com.