14 Septembar 2016

Bayer i Monsanto zajedno predstavljaju globalnog lidera u poljoprivredi

Kroz zajedničku viziju integracije različitih proizvoda i metoda u poljoprivrednoj proizvodnji, i pružanju poboljšanih rešenja proizvođačima, pokrećemo vodeću struju inovacija za narednu generaciju poljoprivrednika. / Iznos od 128 USD po akciji u gotovinskoj transakciji, predstavlja 44 odsto premije za akcionare Monsanta uz zbirnu vrednost od 66 milijardi USD/ Očekivana je godišnja sinergija od oko 1,5 milijardi USD nakon treće godine; plus dodatne sinergije od integrisanih rešenja u budućim godinama / Očekuje se da će akcionari Bayera ostvariti porast neto zarade po akciji u prvoj navršenoj godini nakon zatvaranja, i dvocifreni priraštaj u trećoj navršenoj godini. / Posvećenost zadržavanju i održavanju snažne pozicije u SAD sa globalno objedinjenim poslovanjem u oblasti Semena i genetička svojstva semena i Severnoameričkim globalnim sedištem u Sent Luisu.

Slika: Verner Bauman (levo), CEO Bayer AG-a, i Hju Grant, predsedavajući i glavni izvršni direktor Monsanta.

Leverkuzen/Sent Luis, 14. septembar 2016. godine – Bayer i Monsanto objavili su danas potpisivanje konačanog ugovora o spajanju, po kome će Bayer preuzeti Monsanto za 128 USD po akciji u gotovinskoj transakciji. Upravni odbor direktora kompanije Monsanto, i upravni odbor direktora kompanije Bayer uz Nadzorni odbor kompanije Bayer jednoglasno su odobrili ugovor. Na osnovu cene zatvaranja ponude akcija kompanije Monsanto na dan 9. maja 2016. godine, (dan pre prve pisane ponude kompanije Bayer upućene kompaniji Monsanto), ova ponuda predstavlja premiju od 44 odsto na tada postignutu cenu.

„Zadovoljstvo nam je da objavimo udruživanje naše dve velike organizacije. Ova akvizicija predstavlja veliki korak napred za Bayer kao i za poslovanje našeg Crop Science sektora, i učvršćuje poziciju naše kompanije kao globalne, inovativne Life Science kompanije koja će imati vodeću ulogu u našim ključnim segmentima, obezbeđujući značajnu vrednost akcionarima, našim klijentima, zaposlenima i društvu uopšte“, rekao je Verner Bauman, Glavni izvršni direktor kompanije Bayer AG.

„Današnja objava jeste dokaz svega što smo ostvarili i vrednosti koju smo stvorili za naše akcionare u kompaniji Monsanto. Verujemo da ovo udruživanje sa kompanijom Bayer predstavlja stvarnu dobrobit za naše akcionare, sa najvećom izvesnošću naplate kroz gotovinsku naknadu“, rekao je Hju Grant, predsedavajući i glavni izvršni direktor kompanije Monsanto.

Unapređena rešenja za proizvođače  

 Preuzimajem Monsanta od strane Bayera dolazi do spajanja dva različita, ali veoma komplementarna poslovanja. Objedinjeno poslovanje imaće korist od vodeće pozicije kompanije Monsanto u okviru platforme Semena i genetička svojstva semena (Seeds & Traits) i Klimatska korporacija (Climate Corporation), ali i od široke ponude proizvoda iz oblasti zaštite bilja u uslovima različitih geografskih podneblja, kompanije Bayer. Kao rezultat navedenog, proizvođači će imati benefit od mnogobrojnih rešenja u zadovoljavanju postojećih i budućih potrebe, uključujući pronalaženje boljih opcija u domenu Semena i genetička svojstva semena  (Seeds & Traits), Digitalne poljoprivrede (Digital farming) i Zaštite useva (Crop Protection).

Ova kombinacija stvoriće inovativnu lidersku platformu u oblasti istraživanja i razvoja, sa preliminarnim godišnjim budžetom od oko 2,5 milijardi evra. U srednjoročnom ili dugoročnom periodu, objedinjeno poslovanje će ubrzati proces inovacije i pružiće korisnicima unapređena rešenja i prilagođen komplet proizvoda razvijenih kroz analize agronomskih podataka koji podržavaju aplikacije Digitalne poljoprivrede. Očekuje se da će krajnji rezultat biti značajne i trajne prednosti za poljoprivrednike; Od poboljšane proizvodnje i uvećanih pogodnosti, preko većeg prinosa, do bolje zaštite životne sredine i promocije održivosti.

„Poljoprivredna industrija je na prekretnici i pred najvećim izazovom u svom postojanju: kako nahraniti novih 3 milijarde ljudi na svetu do 2050. godine na ekološki održiv način? Obe kompanije veruju da ovaj izazov zahteva novi pristup koji na sistematičan način integriše stručnost i ekspertizu u oblastima poslovanja kao što su Semena i genetička svojstva semena (Seeds & Traits) i Zaštite bilja ( Crop Protection), uključujući u to i biološke preparate, sa potpunom opredeljenošću za inovacije i održive poljoprivredne prakse“, rekao je Liam Kondon, član Odbora direktora Bayer AG i rukovodilac sektora Crop Science.

„Ulazimo u novu eru poljoprivrede; eru značajnih izazova koji zahtevaju nova, održiva rešenja i tehnologije, kako bi se proizvođačima omogućilo da proizvode više, uz manja ulaganja. Ovo spajanje sa kompanijom Bayer će omogućiti upravo to - motor za inovaciju koja integriše Bayerov portfolio zaštite useva sa našim vrhunskim semenom, genetičkim osobinama semena i alatima digitalne poljoprivrede, kako bi se na taj način pomoglo proizvođačima da prevaziđu prepreke koje ih čekaju u budućnosti. Monsanto i Bayer će zajedno nastaviti da grade na našoj sjajnoj tradiciji i postojećim inovativnim ostvarenjima u poljoprivrednoj industriji, pružajući proizvođačima sveobuhvatnija i brojnija rešenja“, rekao je Grant.

Stvaranje vrednosti

Pro forma  prodaja objedinjenog poslovanja obe kompanije iznosila je 23 milijarde evra u 2015. kalendarskoj godini. Objedinjena kompanija će biti dobro pozicionirana u poljoprivrednoj industriji sa velikim potencijalom za dugoročni rast. Pored atraktivnog dugoročnog potencijala objedinjenog poslovanja dve kompanije, Bayer očekuje da će ova transakcija obezbediti njegovim akcionarima porast neto zarade po akciji u prvoj navršenoj godini nakon zatvaranja i dvocifreni porast u trećoj navršenoj godini. Bayer   je potvrdio pretpostavke sinergije prodaje i troškova detaljnom proverom poslovanja i očekuje godišnje EBITDA doprinose od ukupnih sinergija u iznosu od oko 1,5 milijardi USD nakon treće godine, plus dodatne sinergije od integrisanih rešenja u narednim godinama.

Uslovi finansiranja i zatvaranja transakcije  

Bayer namerava da finansira transakciju kombinacijom sopstvenih i pozajmljenih sredstava. Očekuje se da će komponenta sopstvenog kapitala od oko 19 milijardi USD biti prikupljena kroz izdavanje obaveznih konvertibilnih obveznica i kroz izdavanje novih akcija sa pravom preče kupovine. Pozajmljena sredstva u iznosu od 57 milijardi USD su odobrili BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC i JP Morgan.

Bayer ima dokumentovanu istoriju disciplinovanog smanjivanja dugovanja nakon velikih akvizicija i veruje da će zdravi tokovi gotovine objedinjenog poslovanja doprineti poboljšanju njegovog finansijskog profila. Bayer cilja na investicioni kreditni rejting nakon zatvaranja transakcije u kategoriji kreditnog rejtinga „A“ u dugoročnom periodu.

Akvizicija podleže uobičajenim uslovima zatvaranja, uključujući odobrenje ugovora o spajanju sa pripajanjem od strane akcionara i prijem potrebnih regulatornih odobrenja. Očekuje se da će zatvaranje biti realizovano krajem 2017. godine. Obe kompanije će naporno raditi sa nadležnim institucijama da bi osigurale uspešno zatvaranje. Pored toga, Bayer se obavezao da će platiti 2 milijarde USD u slučaju da transakcija ne bude realizovana usled nedobijanja potrebnih odobrenja od Komisije u vezi sa regulativom o zaštiti konkurencije. Navedenim se još više iskazuje uverenje da će neophodna regulatorna odobrenja biti uspešno pribavljena.

Sedište i zaposleni  

Objedinjeno poslovanje kompanija će imati svoja globalna sedišta za Semena i genetička svojstva semena (Seeds & Traits) i Severnoameričko komercijalno sedište u Sent Luisu, država Misuri. Osim pomenutih, postojaće i globalno sedište za Zaštitu bilja i nauku o zaštiti useva u Monhajmu, Nemačka, i važno prisustvo u Duramu, Severna Karolina, kao i mnoge druge lokacije u SAD i širom sveta. Aktivnosti Digitalne poljoprivrede (Digital farming) za objedinjeno poslovanje biće locirane u San Francisku, Kalifornija.

„Ova kombinacija je odlična prilika za zaposlene, koje očekuju pozicije u kompaniji na čelu inovacija u našem sektoru. Ova transakcija promoviše snažnu posvećenost kompanije Bayer SAD-u, nastavljajući našu 150 godina dugu istoriju poslovanja i prisustva u 25 država, uz upošljavanje više od 12.000 ljudi u toj zemlji. Ubeđen sam da će Monsanto napredovati kao deo jedne od najuglednijih kompanija na svetu, kompanije u koju ljudi imaju poverenja.“ - izjavio je Bauman.

Bayer ima ogromno iskustvo u uspešnim integracijama iz poslovne, geografske i kulturne perspektive, i ostaje posvećen svojoj snažno utemeljenoj politici inovacije, održivosti i društveno odgovornog poslovanja.

Savetnici u transakciji

BofA, Merrill Lynch i Credit Suisse deluju kao glavni finansijski savetnici i strukturne banke za Bayer, pored toga što odobravaju finansijska sredstva za transakciju; Rothschild je prisutan kao dodatni Bayerov finansijski savetnik. Bayerovi pravni savetnici su Sullivan & Cromwell LLP (Pripajanja i sticanja) i Allen & Overy LLP (Finansiranje), Morgan Stanley & Co. i Ducera Partners deluju kao finansijski savetnici, a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz deluje kao pravni savetnik za Monsanto.

Napomena

Dodatne informacije su dostupne na internetu na adresi: www.advancingtogether.com

- Izjave Wernera Baumanna i Hugh Granta kao video i transkripcija (do oko 14:30h  CEST/08:30h EDT)
- Slajdovi za Telefonsku konferenciju investitora (do oko 14:00h CEST/8:00 EDT)
- Web prenos uživo Telefonske konferencije investitora (od oko 14:00 h CEST/8:00   EDT)
- Slajdovi za Telefonsku konferenciju za medije (do oko 15:30h CEST/09:30h EDT)
- Govor i ugrađeni slajdovi za Telefonsku konferenciju za medije (od oko 15:30h CEST/ 09:30h EDT)
- Web prenos uživo Telefonske konferencije za medije (od oko 15:30h CEST/09:30 h EDT)

Transkripti i audio snimci svih telefonskih konferencija biće naknadno dostupni.

Fotografije koje su kvaliteta za štampu se mogu preuzeti sa interneta na adresi: www.news.bayer.com

TV i multimedia urednici mogu da preuzmu ili poruče besplatne ažurirane video snimke o Bayeru na adresi: www.tv-footage.bayer.com

 

Bayer: Science For A Better Life

 Bayer je globalna kompanija koja deluje u oblasti nauka o životu (Life Science) čiji osnovni domen čine briga o zdravlju i napredna poljoprivreda.

Proizvodi i usluge kompanije osmišljeni su tako da koriste ljudima i poboljšaju kvalitet njihovog života. Istovremeno, Grupa Bayer nastoji da kroz inovacije stvara vrednost, rast i veću mogućnost zarade za akcionare i zaposlene. Kompanija Bayer posvećena je principima održivog razvoja kao i ispunjenju društvenih i etičkih odgovornosti korporativnog građanina. U fiskalnoj 2015. godini, Grupa je imala oko 117.000 zaposlenih i prodaju od 46,3 milijarde evra. Kapitalni izdaci iznosili su 2,6 milijardi evra, a troškovi istraživanja i razvoja 4,3 milijarde evra. Ove cifre uključuju i poslovanje u oblasti visokotehnoloških polimera, koje je u međuvremenu fluktuiralo na berzi i od 6. oktobra 2015. godine posluje kao samostalna kompanija pod imenom Covestro. Za više informacija, posetite www.bayer.com.O kompaniji Monsanto

Monsanto je posvećen razvoju velikog broja naučnih rešenja koja za cilj imaju pronalaženje odgovora na izazov ishrane narastajuće populacije u svetu. Monsanto proizvodi seme za voće, povrće i druge ključne useve kao što su kukuruz, soja i pamuk. Navedeni proizvodi pomažu poljoprivrednicima da ostvare bolje žetve uz istovremeno efikasnije korišćenje vode i drugih važnih resursa. Monsanto radi na iznalaženju kvalitetnih rešenja u oblasti zdravlja zemljišta, i pomaže poljoprivrednicima da koriste dostupne podatke kako bi poboljšali poljoprivredne prakse i sačuvali prirodne resurse. Monsanto koristi intenzivna istraživanja kako bi krajnje korisnike snabdeo kvalitetnim proizvodima za zaštitu bilja koji maksimalno smanjuju gubitke od štetočina i bolesti. Kroz programe i partnerstva, Monsanto sarađuje sa poljoprivrednicima, istraživačima, neprofitnim organizacijama, univerzitetima i drugim društvenim činiocima u cilju traženja odgovora za izazove sveta. Za više podataka o kompaniji Monsanto, njenim ciljevima, ili za dodatne informacije o preko 20.000 posvećenih zaposlenih, molim Vas posetite: discover.monsanto.com i monsanto.com. Pratite naše poslovanje na Twitter-u: twitter.com/MonsantoCo na blogu kompanije, Beyond the Rows® na monsantoblog.com ili se prijavite za naša Saopštenja za štampu.

 

Izjava o oprezu vezano za informacije koje se odnose na buduće događaje

 Određene izjave u ovom saopštenju mogu biti „izjave koje se odnose na buduće događaje“. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje. U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između stvarnih i planiranih rezultata spadaju: Neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu Monsanto u Bayer; navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući, bez ograničenja na iste, poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; rizici u smislu odvraćanja pažnje rukovodstva sa tekućeg poslovanja zbog transakcije; može se desiti da se uslovi ne ispune do zaključenja transakcije, odnosno da ne bude moguće dobiti zakonsko odobrenje neophodno za obavljanje transakcije pod očekivanim uslovima, ili u predviđenom vremenskom roku; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2016. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na internet prezentaciji kompanije www.Bayer.com. Bayer i Monsanto ne preuzimaju obavezu da ažuriraju informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događaje koje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.

 

Dodatne informacije i gde se mogu pronaći

Ovo saopštenje se odnosi na predloženu transakciju spajanja sa pripajanjem koja uključuje kompanije Monsanto i Bayer. U vezi sa predloženim spajanjem sa pripajanjem, Monsanto i Bayer kompanije nameravaju da podnesu relevantne dokumente SEC komisiji, uključujući Monsantovu Zastupničku izjavu u Prilogu 14A („Zastupnička izjava“). Ovo saopštenje ne predstavlja ponudu da se proda ili tražnju ponude da se kupe bilo koje hartije od vrednosti ili zahtev za glasove ili odobrenja, i ona nije zamena za Zastupničku izjavu ili bilo koji drugi dokument koji kompanija Monsanto može da podnese SEC komisiji ili da pošalje svojim akcionarima u vezi sa predloženim spajanjem sa pripajanjem. AKCIONARI KOMPANIJE MONSANTO SE POZIVAJU DA PROČITAJU SVA RELEVANTNA DOKUMENTA PODNETA SEC KOMISIJI, UKLJUČUJUĆI ZASTUPNIČKU IZJAVU, KADA ISTI POSTANU DOSTUPNI, JER ĆE ONI SADRŽATI VAŽNE INFORMACIJE O PREDLOŽENOJ TRANSAKCIJI. Investitori i držaoci hartija od vrednosti će imati mogućnost da dobiju dokumenta (kada dokumenta budu dostupna) besplatno, na vebsajtu SEC, http://www.sec.gov, i Monsantovom vebsajtu, www.monsanto.com, akcionari Monsanta će blagovremeno primiti informacije o tome kako da besplatno dobiju od Monsanta dokumenta koja se odnose na transakciju. Pored toga, dokumenta (kada budu dostupna) će moći da se pribave besplatno slanjem zahteva Sekretaru korporacije, Monsanto Company, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, ili pozivom na broj (314) 694-8148.


Učesnici u zahtevu

Monsanto, Bayer i njihovi direktori i izvršni rukovodioci mogu se smatrati učesnicima u traženju ovlašćenja od nosilaca običnih akcija kompanije Monsanto u vezi sa predloženom transakcijom. Informacije o direktorima i izvršnim rukovodiocima Monsanta su date u zastupničkoj izjavi za godišnji sastanak akcionara Monsanta 2016. godine, koja je podneta SEC Komisiji 10. decembra 2015. godine, i u Godišnjem izveštaju koji je podnet na Obrascu 10-K za fiskalnu godinu koja se završila 31. avgusta 2015. godine, a koja je podneta SEC Komisiji 29. oktobra 2015. godine. Druge informacije o učesnicima u traženju ovlašćenja akcionara i opisi njihovih direktnih ili indirektnih udela, po osnovu držanja hartija od vrednosti ili po drugom osnovu, će biti sadržani u Zastupničkoj izjavi i drugim relevantnim dokumentima koji će, kada isti postanu dostupni, biti podneti SEC Komisiji vezano za predloženu transakciju.