Kontakt za medije

Za sva novinarska pitanja, molimo Vas da se obratite našem sektoru za Korporativne komunikacije

Aleksandra Valenta   Aleksandra Valenta Pavlović

 

  Brand and Advertising Specialist /

  Corporate Communications                        

  Tel: +381 11 2070 257
  E-mail: aleksandra.valenta@bayer.com
 

 


Tanja Kostic  Tanja Kostić


  Administrative assistant

  Tel: +381 11 2070 252
  E-mail: tanja.kostic.ext@bayer.com