Fotografije

Na internet stranici naše kompanije www.bayer.com možete da pronađete veliki broj fotografija iz svih područja našeg poslovanja. Sve fotografije možete besplatno da objavite u svojim publikacijama.

Ako traženu fotografiju niste uspeli da pronađete  u bazi fotografija, molimo Vas da se obratite našem sektoru za korporativne komunikacije.