Bayer CropScience

Poljoprivreda

Bayer CropScience nudi svojim klijentima izuzetan raspon proizvoda koji uključuju visokokvalitetno seme, program za tretman semena, inovativna rešenja za zaštitu bilja na bazi hemijskih i bioloških načina delovanja kao i široku uslugu podrške za savremenu i održivu poljoprivredu.

Poslovanje divizije Bayer CropScience podeljeno je na dva operativna dela: Zaštita bilja / Seme i Enviromental Science. Zaštita bilja / Seme nudo portfolio semena visokog kvaliteta i različitih osobina, uz inovativna hemijska i biološka rešenja za suzbijanje štetočina. Istovremeno nudi opširnu uslugu podrške za savremenu i održivu poljoprivredu. Enviromental Science usmerena je na nepoljoprivredne primene, sa širokim portfolijom proizvoda za suzbijanje štetočina i usluga u rasponu od onih za dom i vrt, do šumarstva.


Za više informacija o Bayer CropScience posetite www.cropscience.bayer.rs ili www.cropscience.bayer.com