Poljoprivreda

Bayer CropScience nudi svojim klijentima izuzetan raspon proizvoda, uključujući visokokvalitetno seme, program za tretman semena, inovativna rešenja u zaštiti bilja bazirana na hemijskim ili biološkim principima delovanja, kao i široku uslugu podrške za savremenu i održivu poljoprivredu.

Poslovanje divizije Bayer CropScience podeljeno je na dva operativna dela: Zaštita bilja i seme i odeljak Enviromental Science. Zaštita bilja, „Seme nudo portfolio“, su semena visokog kvaliteta i različitih osobina, dostupna uz inovativan program hemijskih i bioloških preparata za suzbijanje štetočina. Ovu ponudu dopunjuje i usluga široke podrške namenjene savremenoj i održivoj poljoprivredi. Enviromental Science jedinica usmerena je na nepoljoprivredne primene, i ima značajan portfolio proizvoda za suzbijanje štetočina, kao i velik raspon usluga: kako onih usmerenih ka domu i vrtu, tako i onih namenjenih šumarstvu. 
Za više informacija o delu Bayer CropScience, molim Vas posetite: www.cropscience.bayer.rs ili www.cropscience.bayer.com