Upravljanje

Stav kompanije Bayer o ljudskim pravima

Bayer podržava Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima UN-a i niz svetski priznatih deklaracija za multinacionalne kompanije1. Takođe u potpunosti podržavamo principe UN-ove inicijative pod nazivom Globalni sporazum. Promociju standarda ljudskih prava unutar i širom poslovnih delatnosti kompanije Bayer u skladu je sa Principima vrednosti kompanije i liderstva, kao i sa našom Politikom održivog razvoja.

Bayerova posvećenost implementaciji ljudskih prava u poslovanje korporacija podržana je kroz našu Politiku o korporativnoj usklađenosti. Ova politika je na snazi u svim Bayerovim predstavništvima,  i kao takva primenjuje se na sve Bayerove poslovne delatnosti širom sveta.