Upravljanje

Rukovođenje i korporativno upravljanje

Jedan od četiri elemenata akronima LIFE je Integritet koji definišemo kao potpuno poštovanje svih zakona, direktiva i propisa kao i pošten, partnerski i pouzdan odnos prema našim interesnim grupama.

Internet edukacija za borbu protiv korupcije: u januaru 2013. pokrenut je novi edukativni program o poštovanju zakona kako bismo sprečili korupciju. Cilj programa je da se poveća svest o kritičnim situacijama koje se tiču mita, poklona i usluga. Mili Rufin de Tekampe i Daniel Vebers testiraju novi edukativni program.

Jasna struktura korporativnog upravljanja i transparentni principi za poštovanje globalnih propisa osnov su programa. Upravljanje rizicima na širokom nivou omogućuje nam da što ranije prepoznamo i kontrolišemo moguće rizike i da iz njih izvučemo poslovne prilike. Našim aktivnostima u regionima u kojima poslujemo takođe doprinosimo pozitivnom ekonomskom i društvenom razvoju.

Putem brojnih propisa Grupe i obavezujućim korporativnim stavovima o važnim ili kontroverznim pitanjima unapređujemo razumevanje i percepciju naše društvene i ekološke odgovornosti u svim operativnim jedinicama kompanije. Odgovorno korporativno upravljanje osnov je održivog rasta i poslovnog uspeha. Uvereni smo da integracijom održivosti na svim nivoima i na svim pozicijama Bayer Grupe doprinosimo pozitivnom uticaju na vrednost kompanije.

Pročitajte više o Rukovođenju i korporativnom upravljanju u našem Izveštaju o održivom razvoju za 2012.