Upravljanje

Partner za klimatska rješenja

U našoj misiji, „Bayer: Science For A Better Life“, definisali smo svoju ulogu dobrih i odgovornih korporativnih građana. U skladu sa principima održivog razvoja, trudimo se da svojim delovanjem uravnotežimo koristi za ekonomiju, životnu sredinu i društvo.

Bayer takođe želi da ispuniti svoje dužnosti u pogledu klimatskih promena. Ozbiljno gledamo na klimatske promene kao na izazov u vezi sa životnom sredinom i ekonomski izazov. One utiču na osnove naše poslovne delatnosti. Sa jedne strane, nužno je ojačati poduhvate u području zaštite životne sredine. Sa druge strane, potrebno je posvetiti više pažnje inovativnim rešenjima za nošenje s posledicama klimatskih promena. Bayer namerava na poseban način da doprinese obema stavkama.

Naša početna pozicija je povoljna. Bayer je već međunarodno priznat kao „najbolji u svojoj kategoriji“ u zaštiti životne sredine i kao vodeća kompanija u svom sektoru. U proizvodnji smo poslednjih godina uspeli da povećamo energetsku efikasnost koristeći tehnološke inovacije i time smo značajno smanjili emisije gasova staklene bašte. Bayerovi proizvodi takođe direktno doprinose štednji energije i očuvanju resursa u svakodnevnom životu, na primer u obliku materijala za izolaciju.

Nameravamo dodatno da pojačamo svoje napore. Postavili smo sledeće ciljeve u vezi sa klimom:

1. Jačanje napora u energetskoj efikasnosti i smanjenju emisija

Neprestano radimo na minimizovanju sopstvenog karbonskog otiska, na način da poboljšavamo operativnu efikasnost, ali i karbonskog otiska naših kupaca, pružanjem tržišnih rešenja. Naši napori da smanjimo emisije pokrivaju sve naše delatnosti. Što se tiče naših proizvodnih lokacija, već smo postigli veliki napredak: između 1990. i 2005. smanjili smo emisije gasova staklene bašte  za više od trećinu što je prvenstveno rezultat poboljšane energetske efikasnosti putem poboljšanih tehnologija, novih hemijskih procesa kao i primene pristupa kao što su Bayer klimatska provera i naš inovativni sistem upravljanja energijom STRUCTese. Naše aktivnosti u proizvodnji nadopunjujemo dodatnim inicijativama u prodaji (npr. poboljšani vozni park) i administraciji (npr. video-konferencije umesto poslovnih putovanja kao i inicijative poput Bayer zelene kancelarije i Zelenog podatkovnog centra).

Za razdoblje 2005-2020. zadali smo sebi novi ambiciozni cilj:

Želimo da smanjimo emisije gasova staklene bašte po toni prodanog proizvoda za dodatnih 35%.

Kako bismo ispunili taj cilj, povećali smo ciljeve za smanjenje emisija u podružnici Bayer MaterialScience sa 25% na 40%, ukupni cilj smanjenja emisija Bayer HealthCare-a sa 5% na 10% te smo zadržali ambiciozni cilj ukupnog smanjenja emisija Bayer CropScience-a na 15%. Poboljšanjem naših delatnosti stvaramo situaciju u kojoj su svi na dobitku – i životna sredina i Bayer. Manja emisija gasova staklene bašte bolja je za klimu, a manji računi Bayerov su cilj.

2. Razvoj tržišnih rešenja

Naši proizvodi na mnogo različitih načina imaju ulogu u štednji energije i očuvanju resursa. Primer su naši poliuretanski materijali za izolaciju kao i  proizvodi od polikarbonata koji se koriste kao lagani materijali za pokretljivost. Programom Eko-komercijalna gradnja Bayer integrira sve učesnike u građevini pa tako promoviše upotrebu građevinskog materijala kako bi se dodatno smanjile emisije gasova. Kao inovativna kompanija, pokrenuli smo različite istraživačke i razvojne projekte za pronalaženje novih rešenja. Naš portfolio projekata uključuje rešenja za ublažavanje štetnih učinaka na klimu npr. tehnologija koja poboljšava energetsku efikasnost u proizvodnji hlora za 30% do 50%, kao i rešenja za prilagođavanje na klimu npr. razvoj biljaka otpornih na stres koje se mogu bolje prilagoditi na promenjive klimatske uslove.

3. Širenje partnerstva

Klimatske promene ogroman su izazov sa kojim se niko ne može baviti sam. Verujemo da je za poboljšanje učinka na klimatske promene nužno uspostaviti partnerstva između poznatih kompanija i organizacija. Stoga smo se udružili sa institucijama kao što su UN-ov program za životnu sredinu (UNEP) kako bismo promovisali  svest o zaštiti životne sredine, Međunarodni institut za istraživanje pirinča (IRRI) sa Filipina kako bismo istražili ekološku održivu proizvodnju pirinča i Inovativni konzorcijum za kontrolu prenosnika bolesti kako bismo poboljšali kontrolu prenosnika bolesti. Takođe smo započeli partnerstva u istraživanju i razvoju sa vodećim akademskim institucijama i kompanijama iz privatnog sektora, kako bi nastavili da razvijamo rešenja za ublažavanje štetnih učinaka na klimu i za prilagođavanje na klimu. Naposletku, želimo da iskoristimo našu posvećenost zaštiti životne sredine kako bismo razvili nova rešenja i stvorili situacije koje su svima na korist što će nam pomoći u nošenju sa izazovima koje nosi budućnost, a to je cilj koji je u skladu s našom misijom „Bayer: Science For A Better Life“.