Upravljanje

Partner za klimatska rešenja

U našoj misiji, „Bayer: Science For A Better Life“, definisali smo svoju ulogu dobrih i odgovornih korporativnih građana. U skladu sa principima održivog razvoja, trudimo se da uravnotežimo delovanje na ekonomiju, životnu sredinu i društvo.

Bayer želi da ispuniti svoje dužnosti u pogledu brige o klimatskim promenama. Na klimatske promene gledamo sa ozbiljnošću, kao na izazov vezan za životnu sredinu i ekonomski razvoj. Klimatske promene imaju uticaj na osnove naše poslovne delatnosti. Sa jedne strane, nužno je sprovesti poduhvate u području zaštite životne sredine; sa druge strane, prepoznajemo potrebu da se više pažnje posveti inovativnim rešenjima za suočavanje sa posledicama klimatskih promena. Bayer namerava da na inovativan i konstruktivan način doprinese u traženju pravog rešenja za oba zahteva.

Naša početna pozicija je povoljna. Bayer je već međunarodno priznat kao „najbolji u svojoj kategoriji“ u zaštiti životne sredine. Poslednjih godina uspeli smo da povećamo energetsku efikasnost u proizvodnji koristeći tehnološke inovacije, time smo značajno smanjili emisije gasova koji utiču na pojavu efekta “staklene bašte“. Proizvodi kompanije Bayer direktno doprinose štednji energije i očuvanju resursa u svakodnevnom životu, i prisutni su u tom svojstvu u svakodnevnom životu.