Strategija i ključna pitanja

UN-ova korporativna inicijativa za održivi svet

Bayer je jedna od pedeset kompanija širom sveta koja su prihvatile UN-ov Globalni sporazum iz 2000 godine. Tadašnji generalni sekretar UN-a Kofi Anan, predstavio je inicijativu sledećom izjavom: „Odaberimo da ujedinimo moć tržišta i snagu univerzalnih ideja“. Na svetskom nivou, postoje četiri najvažnija cilja ovog sporazuma:

- promovisati ljudska prava

- garantovati međunarodne standarde rada

- poboljšati zaštitu životne sredine

 - boriti se protiv korupcije.


Sporazum objedinjuje gotovo 3000 potpisnika iz sfere industrije, sindikata i vlada, i uključuje društva koja su se dobrovoljno obavezala da se zalažu za vrednosti odgovornosti i transparentnosti, kao i da u zajedničkom interesu neguju opredeljenje za održivi razvoj.

Bayer izričito podržava ciljeve deset principa UN-ovog Globalnog sporazuma, i uz to preduzima sopstvene inicijative kako bi proširio poruku širom sveta. Primeri uključuju projekte borbe protiv dečijeg rada u Indiji i Brazilu i partnerstvo u Programu Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP). Aktivnim učešćem u inicijativama koji uključuju međunarodnu hemijsku industriju Bayer prihvata programe i sporazume koji za cilj imaju da osiguraju korporativnu kulturu sa visokim standardima rada i strogim odbacivanjem korupcije.

Kao deo posebnog sistema upravljanja, Bayer očekuje od svojih dobavljača da se pridržavaju određenih ekonomskih, društvenih, etičkih i ekoloških standarda.

Bayer je takođe jedan od prvih potpisnika LEAD-a; platforme za korporativno liderstvo u sferi održivosti. Platforma je deo Globalnog sporazuma i predstavljena je na Svetskom ekonomskom forumu 2011. u Davosu. Kao jedna od 54 kompanije koje učestvuju u LEAD-u, Bayer Grupa obavezala se na posvećenost strateškom unapređenju programa Globalnog sporazuma. LEAD inicijativa i kompanije pod okriljem UN-a imaju za cilj postavljanje novih svetskih standarda. Platforma se može opisati kao temelj za sticanje iskustva i pionirski poduhvat u oblasti globalne održivosti.