Strategija i ključna pitanja

Održivost: deo naše korporativne strategije

Održivost za Bayer znači mogućnost da se uspešno učestvuje u oblikovanju budućnosti. Održivost je integralni deo naše korporativne strategije, ona je element naše dnevne radne rutine.


Prema obimu istraživanja i broju angažovanih stručnjaka u promovisanju zdravlja ljudi, životinja i biljaka, veoma je teško pronaći kompaniju koja bi se mogla uporediti sa Bayerom. Primenom znanja iz oblasti prirodnih nauka, Bayer proizvodi inovacije koje nam pomažu da se suočimo sa globalnim izazovima našeg vremena.