Ključna područja

Za budućnost poljoprivrede

Osiguravanje dovoljnih zaliha hrane jedan je od najvećih izazova našeg vremena. Bayer razvija rešenja za ovaj problem u svojoj podružnici CropScience čija je ideja „visokokvalitetna hrana za sve“ čvrsto postavljena kao osnovni cilj njenog Programa za održivost. Za Bayer grupu, jedini je način za postizanje ovog cilja održiva poljoprivreda.

Poljoprivreda:

Programom Food Chain Partnerships (Partnerstvo u lancu hrane), Bayer pomaže poljoprivrednicima širom sveta u proizvodnji proljoprivrednih proizvoda najboljeg mogućeg kvaliteta.
 
Rastuća svetska populacija, nestašice hrane i promenjivo vreme su samo neki od brojnih dinamičnih faktora koji sve više utiču na svetsku poljoprivredu. Potrebno je nahraniti sve više ljudi, a količina dostupne obradive zemlje po glavi stanovnika smanjuje se širom sveta.

To je sve pojačano problemima kao što su erozija tla, nestašica vode i ekstremni vremenski uslovi koji predstavljaju velike izazove za poljoprivrednike u mnogim delovima sveta. U tom kontekstu, naša misija „Science For A Better Life“ odražava cilj koji želimo da ostvarimo  u saradnji s poljoprivrednim partnerima i deoničarima - pomoći u snabdevanju ljudi sa dovoljno zdrave hrane.

Rešenja za buduće potrebe:

Kako bismo dugoročno zadovoljili sve veću potrebu za hranom i promenjive prehrambene navike, svetska poljoprivredna proizvodnja morala bi se da se poveća za otprilike 70% do 2050. Jedini način da se to postigne je održiva poljoprivreda koja u obzir uzima ekonomske, ekološke i društvene uslove.