Ključna područja

Za bolju zdravstvenu zaštitu širom sveta

Bayer je 2009. godine izradio Program održivosti. U njemu posebno mesto zauzimaju udruženja sa ciljem održive zdravstvene zaštite i inovativna partnerstva koja poboljšavaju dostupnost visokokvalitetne hrane.

Planiranje porodice: Žene u zemljama u razvoju i novim ekonomijama trebalo bi da preuzmu kontrolu nad svojim životima. Širenjem informacija o zdravlju kao i edukacijom, Bayer u saradnji s partnerima, želi da smanji rizike povezane sa neplaniranim trudnoćama i nesigurnim pobačajima.

Otprilike dve od sedam milijardi ljudi na svetu nemaju adekvatnu primarnu zdravstvenu zaštitu. Rastuća svetska populacija - pre svega u zemljama u razvoju i novim ekonomijama – kao i  demografske promene u brojnim industrijalizovanim zemljama, uveliko otežavaju pružanje adekvatne zdravstvene zaštite za celu planetu.

Bayer se sa tim izazovom suočava u skladu sa svojom misijom "Bayer: Science for a better life". Zahvaljujući našem strateškom angažmanu, usluge naše podružnice HealthCare, na
primer  visokokvalitetni lekovi i tretmani, kroz brojne programe postaju dostupni pacijentima širom sveta.

Međutim, problem neadekvatne zdravstvene zaštite u mnogim zemljama se neće rešiti uz pomoć pojedinačnih kompanija i organizacija. Iz tog razloga ključna tačka našeg angažmana je dugotrajna saradnja s priznatim organizacijama za pružanje pomoći i međunarodnim organizacijama.

Lakši pristup zdravstvu

Udruživanjem za postizanje održive zdravstvene zaštite, Bayer je aktivno uključen onde gde postoji potreba i  gde je njegova stručnost najveća. „Želimo da ljudi budu deo napretka medicine, nezavisno  o njihovim prihodima i mestu u kojem žive. Osiguravanje globalne zdravstvene zaštite nije zadatak s kojim se samostalno može uhvatiti u koštac nijedna organizacija za pružanje pomoći, vlada, kompanija ili institut za istraživanja. Samo mreža snažnih partnera može to ostvariti“, poručuje profesor Volfgang Pliške  (Wolfgang Plischke), član Upravnog odbora Bayer AG-a i privremeni Predsednik Bayer HealthCare podružnice.