Istraživanje i inovacije

Pronalazački talenat

Feliks Hofman (Felix Hoffmann), Vilhel Rol (Wilhelm Roehl), Hans Andersag (Hans Andersag), Valter Kikut (Walter Kikuth), Gerhard Domag (Gerhard Domagk), Oto Bajer (Otto Bayer), Hermann Schnell, Friedrich Bossert, Wulf Vater su naučnici i istraživači koji su obeležili istoriju.

Felix Hoffmann, Gerhard Domagk und Hermann Schnell
Felix Hoffmann, Gerhard Domagk, Hermann Schnell

Oni su odgovorni za nove izume koji su promenili lice medicine, hemije i razvoja materijala: Aspirin™, Germanin™, Resochin™, sulfonamidi, poliuretani, Makrolon™ i Adalat™.

Ovi izvanredni naučnici imaju nešto zajedničko: započeli su Bayerovu reputaciju inovativne kompanije. Bayer zadržava snažnu obavezu prema toj tradiciji.
                                                       
Inovacija igra bitnu ulogu u rješavanju svetskih izazova kao što su pružanje zdravstvene brige i ishrane rastućoj populaciji sveta kao i očuvanje resursa kojih ima sve manje. Ona je ključni pokretač budućeg rasta u Bayeru.

U 2012. godini je na istraživanje i razvoj potrošeno ukupno 3,013 miliona evra. To je jednako 7,6 % prodaje. Posebnu važnost dajemo ciljanom razvoju novih proizvoda koji osnažuju naše osnovno poslovanje. Pazeći na ciljeve korporativnog rasta, Bayer radi na tome da neprestano pomlađuje i širi svoj portfolio proizvoda kao i da da optimizuje proizvodne procese.

Naše aktivnosti u području istraživanja i razvoja usko su vezane uz potrebe tržišta pa su stoga predmet neprestanog procesa prilagođavanja. Aktivnosti Grupe nadopunjuju se međunarodnom mrežom saradnje sa vodećim univerzitetima, istraživačkim institutima javnog sektora kao i partnerskim kompanijama. Ta mreža se postepeno širi u skladu sa našim glavnim područjima istraživanja i razvoja. Ovakvim udruživanjem stručnosti, Bayer namerava velikom brzinom da sprovede nove ideje u uspešne proizvode. Ove aktivnosti podstiče i sistemski razvoj zaposlenih u istraživačkim i razvojnim jedinicama kompanije.

Saznajte više o inovacijskoj kompaniji na putu kroz svet istraživanja u našem naučnom časopisu Research.