Istraživanje i inovacije

Istraživanje u Bayeru

Spremnost na inovaciju i razvoj veština zaposlenih čine temelj uspeha naše kompanije. Mi u kompaniji Bayer podstičemo inovacije u našim istraživačkim centrima radom na razvoju novih molekularnih jedinjenja, novih tehnologija, ali i kroz implementaciju inovativnih poslovnih modela.

Konstantno ulažemo u istraživačke i razvojne projekte, razvijamo naše zaposlene i proširujemo naše područje poslovanja akvizicijama ili saradnjom sa spoljnim partnerima. Jačanje naše sposobnosti za razvoj inovacija omogućava nam ne samo suočavanje sa izazovima vremena, već i postizanje profitabilnog korporativnog rasta.


Važnost globalnog umrežavanja i saradnje, kako među sektorima naše kompanije, tako i sa drugim preduzećima i organizacijama, sve je veća. Očekujemo da će zajednički istraživački projekti i zajednička upotreba tehnoloških platformi podstaći inovacije koje vode ka boljitku zdravlja ljudi, životinja i biljaka. Uz to, istraživački projekti sa partnerima na području nauke i ekonomije čine ključni i sastavni deo naše strategije inovacije.