Rukovanje i načela

Sistem unutrašnje kontrole i upravljanja rizicima

Bayer kompanija ima konkretno postavljen sistem unutrašnje kontrole i upravljanja rizicima. Pod pomenutim su unutar cele Grupe definisane i primenjene odgovarajuće strukture i procesi povezani sa računovodstvom i finansijskim izveštavanjem. Sistem je osmišljen kako bi predstavljao garant ujednačenosti i preciznosti računovodstva za sve poslovne procese i transakcije.

Pomenuti sistem osigurava poštovanje pravila statuta, računovodstvenih standarda, kao i standarda finansijskog izveštavanja i garantuje da su unutrašnje računovodstvene direktive, obavezujuće za sve kompanije, uključene u konsolidovana finansijska izveštavanja. Neprestano se analiziraju posledice izmena zakona, kao i izmene računovodstvenih standarda finansijskih informacija i ostalih izveštaja na konsolidovane finansijske izveštaje, i u skladu sa tim ažuriraju se direktive i sistemi Grupe.

Osim definisanih kontrolnih mehanizama kao što su kompjuterski i direktni procesi usklađivanja, osnovni principi sistema unutrašnje kontrole uključuju i odvajanje funkcija, poštovanje direktiva i operativnih procedura. Računovodstvo i proces finansijskog izveštavanja za Bayer Grupu vodi Sektor za računovodstvo i kontrolu.