Politički stavovi

Promovisanje istraživanja i razvoja

Mogući podsticaj za inovaciju: promicanje istraživanja u Nemačkoj putem poreske olakšice.

Poreske olakšice posebno su efikasno sredstvo vladinog promovisanja istraživanja. Lako ih je sprovesti i one podržavaju istraživanje nezavisno od trenutne profitne situacije kompanije. Uz to, poreske olakšice imaju tržišno-orijentisan i širok uticaj.

Tri četvrtine svih zemalja članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) kao i pola zemalja članica Evropske unije uvele su oblik promovisanja istraživanja i razvoja u vezi sa  poreskim olakšicama čime takva promocija istraživanja postaje bitan lokacijski faktor. Uvođenje takvog oblika promovisanja u Nemačkoj, prvenstveno bi vratilo tu zemlju na nivo međunarodnih standarda. Kompanije svih veličina, koje svoju delatnost temelje na istraživanju,  trebalo bi da imaju koristi od takvog promovisanja.

I naučne studije podupiru uvođenje promovisanja istraživanja putem poreskih olakšica: „Jedan evro promovisanja vodi do jednog evra za dodatno trošenje.“ Bayer se posvetio ponovnom ulaganju svakog evra dobijenog od promovisanja istraživanja putem poreskih olakšica.

Tri dobra razloga:

Prvo: stvara održivi rast

Promovisanje  istraživanja je ulaganje u intelektualni kapacitet Nemačke. Ono podiže inovativnu snagu ekonomije i na taj način postavlja temelje rasta i poslova sutrašnjice. Uostalom, ekonomski razvoj zemlje sa gotovo nepostojećim sirovinama zavisi od kreativnosti njenih naučnika i istraživača.

Drugo: generira široku stimulaciju rasta

Dodatno promovisanje putem poreskih  olakšica za istraživanje i razvoj nije vezana niti uz jednu tehnologiju, a stimuliše celu kompaniju. Ona ima direktan učinak na tržište i time je usmerena prema primeni.

Treće: reklamira Nemačku kao poslovnu lokaciju

Poreski poticaji mogu uveriti domaće i strane kompanije da prošire svoje istraživačke kapacitete upravo u Nemačkoj i na taj način stvore visoko stručne poslove. Poreski sistem otvoren prema inovacijama ojačao bi Nemačku i osigurao budući prihod od poreza.