Politički stavovi

Naši politički stavovi

Istraživači kompanije Bayer ne ograničavaju se samo na održavanje komunikacije sa klijentima i saradnicima, već intenzivno sarađuju i sa naučnicima vodećih svetskih univerziteta. Najvažniji deo ove stalne akademske razmene odnosi se na zajedničko bavljenje pitanjima vezanim za izazove sutrašnjice u skladu sa našom misijom: "Bayer: Science For A Better Life".

“Bayer: Science For A Better Life“. Bayer društvu garantuje da će nauku koristiti kao moćno oruđe za rešavanje najvećih problema našeg sveta. Kao kompanija posvećena inovaciji, Bayer rad na razvijanju novih ideja okrenutih ispunjavanju nezadovoljenih potreba ljudi, doživljava kao svoj svakodnevni posao. Naša moć inovacije potiče iz iskrenog opredeljenja da se pozitivno deluje.

Naša sposobnost da iznalazimo inovativna rešenja oivičena je političkim okvirom društava unutar kojih delujemo. Stoga učestvovanje u političkim debatama, i javnom životu, vidimo kao nužno i legitimno. Nastavićemo da negujemo duh otvorenosti i polemike, uvek spremni da izrazimo naše političke stavove relevantnim ljudima na odlučujućim pozicijama u zajednici. Prihvatanjem svoje uloge društveno i etički odgovornih korporativnih građana, predstavljamo pokretački duh za društva u kojima delujemo.

Bayer je svestan da se moćno oruđe savremene nauke mora odgovorno koristiti. Odlučnost da se umanje rizici u vezi sa primenom napredne nauke, za nas ima isti značaj kao i potreba da se korišćenje prednosti koje nauka pruža omogući. Naša javna politika zalaganja za etičko poslovanje odvijaju se transparentno, otvoreno i u skladu sa Politikom korporativne usklađenosti.