Politički stavovi

Inovacije: temelj rasta i napretka

Bayer može da se pohvali najvećim budžetom za istraživanje i razvoj u celoj hemijskoj i farmaceutskoj industriji u Nemačkoj, koja je naša matična zemlja. Podržavamo političke okvire koji podstiču inovacije. Budući da se pružanje novih pogodnosti društvu mora nagraditi, važna nam je sigurna zaštita znanja širom sveta. Na primer, u Nemačkoj se Bayer zalaže za uvođenje porezne olakšice na ulaganja u istraživanje i razvoj (I&R).

Laboratorija za biološki aktivne supstance u postrojenju Bayer HealthCare u Vupertalu, Nemačkoj.

U središtu Bayerove poslovne strategije nalazi se inovativno istraživanje u skladu sa našom misijom Bayer:„Science For A Better Life“. Bayer ima najveći budžet za istraživanje i razvoj u celoj hemijsko-farmaceutskoj industriji u Nemačkoj.

Podržavamo nastojanja država članica EU-a koje žele znatno da povećaju budžet za istraživanje i razvoj na 3 % bruto nacionalnog dohotka. Pred Evropom pa tako i Nemačkom se nalazi dug put do postizanja tog cilja.

Opsežna inovacijska strategija nužna je kako bismo u potpunosti iskoristili inovacijski potencijal koji postoji u ovoj zemlji. Trebalo bi da ona bude usmerena na tri područja.

Tri temelja za stvaranje budućih inovacija

1. Poboljšati celokupni politički i ekonomski radni okvir

„Science For A Better Life“ zahteva najbolje uslove zato što su istraživanja i razvoj skupi. Kompanije  koje, poput Bayera, uglavnom posluju u Nemačkoj i koje svoju delatnost temelje na istraživanjima nalaze se u nepovoljnijem položaju s obzirom na lokaciju u poređenju sa ostalim međunarodnim kompanijama.

  • Zato zagovaramo veću podršku u nastojanjima kompanija da usmere sredstva u istraživanje i razvoj, poput promovisanja na osnovu poreza. To bi trebalo sprovesti zajedno sa postojećom praksom direktnog finansiranja projekata.
  • Isto tako smatramo da su potrebne dalje reforme Zakona o genetskom inženjeringu (GenTG).  
  • Potrebno je i dalje štiti intelektualno vlasništvo, posebno na području patentnog prava.

 
2. Posebno podsticati inovativna istraživanja

Kompanije poput Bayera terbalo bi da sarađuju sa najboljim univerzitetima i naučnim  institutima kao i stručnim saradnicima koji su direktno povezani sa istraživačkim lokacijama.

  • Bayer pozdravlja odluku Vlade Savezne Republike Nemačke o nastavku  „The Excellence“ inicijative. „Excellence“ klasteri stvaraju kritičnu masu koja Nemačkoj omogućuava međunarodnu konkurentnost.
  • Nadalje, moramo da  stvorimo  međunarodno konkurentne radne uslove za profesore u Nemačkoj. Inovativna istraživanja treba da nagrađujemo pravilno i s obzirom na efikasnost.


3. Negovati kulturu inovacija uz pomoć komunikacije i boljeg obrazovanja

  • Nova tehnološka otkrića, kao što su nanomaterijali i biotehnologija, nam mogu pomoći u rešavanju izazova poput klimatskih promena i ishrane svetske populacije.
  • Želimo da  nastavimo dijalog sa političarima, ekonomistima, naučnicima i društvom o mogućnostima novih tehnologija kako bi se u učvrstila “inovacijska kultura“.


Isto tako bi bilo poželjno promovisati opštu naučnu edukaciju. Na primer, Bayer mnogo sredstava ulaže putem svojih fondacija.