Bayer Grupa

Putovanje kroz istoriju

Sve je počelo od prijateljstva dva čoveka sa neizmernom prirodnom radoznalošću i od dva šporeta. Prve eksperimente, preduzetnik Fridrih Bajer (Friedrich Bayer) i proizvođač boja Johan Fridrih Veskot (Johann Friedrich Weskott) sprovodili su iznad šporeta. Vremenom su otkrili kako da naprave boju fuksin, specifičnu formulu purpurno-crvene magente (rosaniline hydrochloride). Dana 1. avgusta 1863. osnovali su Friedr. Bayer et. comp. u Vupertal-Barmenu, malu devetnaestovekovnu kompaniju sa velikim potencijalom.

1863 – 1881. Prve godine

Dana 1. avgusta 1863. preduzetnik Fridriš Bajer (Friedrich Bayer) i proizvođač boja Johan Fridriš Veskot (Johann Friedrich Weskott) osnovali su javno trgovačko društvo Friedr. Bayer et comp. Malo preduzeće je brzo počelo da raste. Finansijski temelji za proširenje postavljeni su 1881. godine, kada je Bayer postao deoničarsko društvo. Saznajte više.

1881– 1914. Kako smo postali međunarodno društvo

Između 1881. i 1914. godine Bayer se razvijao kao preduzeće u oblasti hemijske industrije koje je već poslovalo na međunarodnom nivou. Mada je proizvodnja boja i dalje predstavljala najveći deo poslovanja društva, delatnost u novim privrednim područjima  nezaustavljivo se razvijala. Osnivanjem glavnog istraživačkog centra Karl Duzberg (Carl Duisberg) stvorena je izuzetno važna podloga za dalji razvoj kapaciteta. Saznajte više.

1914 – 1925. Prvi svetski rat i posledice

Prvi svetski rat zaustavio je vrtoglavi rast Bayera. Društvo Bayer bilo je odsečeno od većine svojih glavnih izvoznih tržišta pa je kao posledica pomenutog, pala i prodaja boja i lekova. Bayer je  u datom periodu učestvovao u ratnoj ekonomiji. Bayer u tom razdoblju pokreće i treći proizvodni pogon u Nemačkoj, u Dormagenu 1917. Saznajte više.

1925 – 1945. I.G. Farbenindustrie AG

Već tokom 1905. godine nastala je interesna zajednica između Bayera, BASF-a i Agfa-e. Na podsticaj Karla Duzberga, u cilju olakšavanja pristupa ključnim izvoznim tržištima, tri navedena društva i druga preduzeća nemačke industrijske proizvodnje katranskih boja udružuju se u veću interesnu zajednicu u periodu 1915-1916. Saznajte više.

1945– 1951. Raspuštanje zajednice I.G. i ponovno uspostavljanje Bayera

U novembru 1945. savezničke snage zauzimaju zajednicu I.G. i stavljaju sve pogone pod upravu savezničkih službenika. Društvo je trebalo da bude raspušteno i sva njegova imovina iskorišćena u svrhe ratne reparacije. Ipak, događaji se nisu razvijali tim putem… Saznajte više.

1951– 1974. Obnova i „ekonomsko čudo“

Obnova Bayera u uskoj je vezi sa tzv. Wirtschaftswunder ili „ekonomsko čudo“ u Saveznoj Republici Nemačkoj. Kao rezultat Drugog svetskog rata, Bayer je izgubio svoju imovinu, (uključujući i vredne patente), po drugi put. Pod upravom savezničkih snaga, tokom 1946. u Bayeru počinje nova uspostava izvoza i prodaje u inostranstvu. Saznajte više.

1974.– 1988. Naftna kriza i konsolidacija

Naftna kriza iz 1973 – 1974. zauvek gasi „ekonomsko čudo“. Godine 1974, u vreme mandata Herberta Grinevalda (Herbert Grünewald), naslednika Kurta Hensena na mestu predsednika Uprave, svetska ekonomija našla se u teškoj recesiji. U roku od samo nekoliko meseci učetvorostručile su se cene hemijskih sirovina baziranih na nafti. Saznajte više.

1988 – 2001. Preobraženje i globalizacija

Proslavlja se 100 godina postojanja Aspirina. „Bayer“, poput ostalih kompanija, suočen je sa izazovima koje donose globalizacija i potreba za strukturnom reorganizacijom tokom 1990-ih. Usled radikalnih političkih promena u Nemačkoj i Istočnoj Evropi nakon 1989. godine, društvo se sve više usredsređuje na novootvorena, obećavajuća tržišta. Saznajte više.

2001 – 2010. Ponovna organizacija Grupe

Bayer je proslavio vek postojanja poslovne kulture i 100 godina postojanja zaštitnog znaka. U tom razdoblju osnovane su tri nove grupe - Bayer HealthCare, Bayer CropScience i Bayer MaterialScience. U ovom periodu Bayer izdvaja Lanexess AG i stiče Schering AG. Saznajte više.

2010 – 2015. Ulaganje u budućnost

U februaru 2011. Bayer inicira probni program „Dream Production“ („Proizvodnja snova“); pogon u Leverkuzenu namenjen proizvodnji visoko-tehnološke plastike od ugljenikovog dioksida. U 2013. godini, Bayer širom sveta slavi 150 godina postojanja. Društvo je poslalo cepelin u obilazak sveta i organizovalo jubilarnu izložbu. Priređeno je i slavlje kome je prisustvovala nemačka kancelarka Angela Merkel. Bayer je ojačao poslovanje na području onkologije nakon pripajanja kompanije Algeta 2014. godine. Saznajte više.

2015. Covestro

Od 1. septembra Bayer MaterialScience posluje pod nazivom Covestro. Kompanija je ekonomski i pravno nezavisna, ali inicijalno ostaje podružnica Bayer AG. 6. oktobra Covestro AG je debitovao na berzi.

2016. Akvizicija Monsanta

U maju je Verner Bauman (Werner Baumann) postao Izvršni direktor Bayer AG. Bauman je bio član Upravnog odbora od 2010. i od skoro je odgovoran za Strategiju i portfolio menadžment (Strategy and Portfolio Management).

U septembru, Bayer i Monsanto su potpisali obavezujući sporazum o akviziciji. To je stvorilo pravni okvir za akviziciju Monsanta po ceni od 128 američkih dolara po deonici. Deoničari Monsanta glasali su za spajanje na vanrednom sastanku deoničara u decembru. Saznajte više.