• Bayer: Science For A Better Life

    Bayer je globalna kompanija koja deluje u oblasti pod nazivom „nauka o životu“ (Life Science), čiji osnovni domen čine briga o zdravlju i napredna poljoprivreda.

Science For A Better Life

Misija i vrednosti

Bayer je inovativna svetska kompanija sa preko 150 godina dugom istorijom postojanja. Bayerova naučna dostignuća razvijena su u cilju poboljšanja kvaliteta života. Inovacije kompanije Bayer stvorile su osnov za održivo i profitabilno poslovanje, i na tim osnovama pružaju ključ za očuvanje vodeće pozicije na svim tržištima na kojima je kompanija prisutna. Naši proizvodi pomažu da se suočimo sa najvećim izazovima današnjice, kao što su rast populacije, starenje društva kao i pojačana potreba da se, gde god je to moguće, prirodni resursi koriste na efikasan i održiv način.

više

Zaposleni u kompaniji Bayer

Lokacija