• Bayer: Science For A Better Life

    Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima životnih nauka (Life Science) : u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede.

  • Social Media Room

    Zdravlje i ishrana se nalaze među najaktivnijim temama na društvenim medijima. Saznajte najnovije vesti i trendove na našem Social Media Room portal. više

Life Science

Bayer namerava da se u budućnosti u potpunosti usredsredi na Life Science kompanije – HealthCare i CropScience – a MaterialScience da izvede na berzu kao zasebnu kompaniju. Na taj način Bayer se pozicionira kao vodeća svetska kompanija u području ljudskog, životinjskog i biljnog zdravlja.

više


Pharmaceuticals

Divizija Pharmaceuticals usmerena je na područja poslovanja u kojima želimo da ostvarimo ostvarimo značajne doprinose napretku medicine. Ta područja su onkologija, kardiologija i hematologija, ginekologija, neurologija, infektivne bolesti, zaštita muškog zdravlja, oftalmologija kao i dijagnostika.

Consumer Health

Sve veći broj ljudi širom sveta koristi proizvode za samolečenje, kako bi sprečili ili lečili jednostavne bolesti, kao i dodatke ishrani koji doprinose zdravijoj i uravnoteženijoj ishrani. U ovim područjima, Consumer Health divizija nudi uravnoteženu paletu proizvoda koji se kupuju bez lekarskog recepta i kojima pomaže ljudima da brinu o sebi i svom zdravlju.

Crop Science

Zbog sve rastuće svetske populacije i ograničene količine obradivih površina, važno je da proizvodnja dovoljne količine hrane, vlakana i sirovih materijala bude moguća .Ovo je jedan od ciljeva Crop Science divizije, koja posluje u područjima zaštite bilja, semena i nepoljoprivrednim primenama. >> više