• Life Science

    Bayer namerava da se u budućnosti u potpunosti usredsredi na Life Science kompanije – HealthCare i CropScience – a MaterialScience da izvede na berzu kao zasebnu kompaniju.

    više
  • Social Media Room

    Zdravlje i ishrana se nalaze među najaktivnijim temama na društvenim medijima. Saznajte najnovije vesti i trendove na našem Social Media Room portal. više

Grupa Bayer


Life Science

Bayer namerava da se u budućnosti u potpunosti usredsredi na Life Science kompanije – HealthCare i CropScience – a MaterialScience da izvede na berzu kao zasebnu kompaniju. Na taj način Bayer se pozicionira kao vodeća svetska kompanija u području ljudskog, životinjskog i biljnog zdravlja.

više

Bayer HealthCare

Bayer HealthCare znatno doprinosi medicinskom napretku i inovacijama poboljšava kvalitet života ljudi i životinja. >> više

Bayer CropScience

Bayer CropScience nudi izvanredan raspon inovativnih hemijskih i bioloških proizvoda za zdravlje biljaka uključujući i visokokvalitetno seme. >> više

Covestro*

Covestro* je renomirani dobavljač visokokvalitetnih materijala kao što su polikarbonati i poliuretani kao i inovativnih sistemskih rešenja za širok raspon svakodnevnih potreba. >> više