Za bolji i kvalitetniji život

Naš doprinos kvalitetnijem životu

Kada je reč o ključnim problemima današnjice, kao prednost koristimo našu rešenost da naučnim pristupom menjamo svet nabolje.

Detaljnije
Naš doprinos kvalitetnijem životu

Istražite naše teme

Vesti

Share Price/Index

14.09.2018
Drugi kvartal 2018. godine

Bayer okončao najveću akviziciju u svojoj istoriji

Poslovanje kompanije Monsanto obračunato na proporcionalnoj (pro rata) bazi zaključno sa 7. junom / Prodaja na nivou Grupe porasla za 8,5% (strane valute i rebalans portfolija), čime je dostignut iznos od 9.481 milijardi evra / Prihod pre nego što se oduzmu kamata, porez na dobit i amortizacija (EBITDA), pre odbitka posebnih stavki, porastao za 3,9% i bio je na nivou od 2.335 milijardi evra, uprkos nepovoljnim efektima kursnih razlika / Divizija Pharmaceuticals zabeležila veći obim prodaje (strane valute i rebalans portfolija), ali je dobit bila niža – značajan rast investicija u istraživanje i razvoj / Poslovna delatnost divizije Consumer Health ponovo slaba / Divizija Crop Science ostvarila snažan rast prodaje i dobiti nakon slabijeg rezultata tokom istog kvartala prethodne godine / Divizija Animal Health imala bolju prodaju (strane valute i rebalans portfolija) i dobit / Neto prihod iznosi 799 miliona evra / Osnovna dobit po akciji porasla za 1,3% i iznosila je 1,54 evra / Projekcija rezultata Grupe za 2018. godinu potvrđena, uz usaglašavanja usled akvizicije Saznajte više
23.08.2018

Ispunjeni uslovi za početak integracije kompanije Monsanto

Leverkuzen, 16. avgust 2018. godine – Integracija kompanije Monsanto u Bayer Grupu zvanično može da počne, nakon što je Bayer u četvrtak kompaniji BASF prodao određena poslovanja divizije Crop Science, čiji ukupni obim prodaje iznosi približno 2,2 milijarde evra. Bayer je već 7. juna 2018. godine postao jedini vlasnik kompanije Monsanto. Saznajte više
Pregled svih vesti

Sfere našeg poslovanja

U skladu sa svrhom našeg poslovanja: "Bayer: Naukom do boljeg i kvalitetnijeg života", želimo da poboljšamo ključne životne aspekte.

Ažurirano: 16.09.2018